Від корів хворих на субклінічний кетоз за період лактації можна не доотримати близько 300 л молока
Стабільний стан корови в післяпологовий період значною мірою залежить від перехідного етапу, який починається приблизно три тижні до пологів. Пологи та все, що з ними пов'язано, є сильною стресовою ситуацією для організму, тому частина вже давно налагоджених процесів може дати збій. Наприклад, у цей період у тварини відзначається підвищення енерговитрат пов'язаних з отелом та виробленням молока. Приблизно у третини корів після отелення, відзначаються проблеми пов'язані зі збільшенням енерговитрат. Розвивається таке захворювання, як клінічний кетоз.

Під час підвищення енерговитрат під час пологів та лактації організм тварини акумулює власні запаси. При перетворенні жирових запасів у печінці утворюються кетонові тіла (бета-гідроксибутират або БГБ). З одного боку, кетонові тіла забезпечують необхідною енергією периферичні тканини, з другого - негативно впливають на енергетичний баланс. При підвищенні рівня БГБ у сироватці крові до 1,2 ммоль/л, можна з упевненістю говорити про розвиток у субклінічного тваринного кетозу. Субклінічний кетоз, як правило, розвивається в перші тижні після пологів, триває 16 днів, але істотно впливає на молочну продуктивність під час всього періоду лактації.

Найбільш схильні до розвитку субклінічного кетозу:

1. Тварини із великим рівнем молочної продуктивності;

2. Корови під час збільшення рівня віддачі та жирності молока, з великою кількістю лактацій;

3. Вгодовані тварини з рівнем кондиції більше 4,0 балів.

Зі збільшенням рівня кетонових тіл скорочується кількість надоїв. У середньому, за період лактації від корови хворої на субклінічним кетозом ферма не доотримує близько 300 л молока. А якщо збільшити цей показник приблизно на третину корів, які перебувають у післяпологовому періоді, стає помітним суттєве скорочення доходу. Проведення профілактичних та лікувальних заходів у даному випадку не просто необхідне, а й виправдане з економічної точки зору.

Застосовувати препарат Катозал як профілактичний і лікувальний засіб вигідно навіть без урахування, збитку від супутніх захворювань, що досить часто виникають на тлі субклінічного кетозу (маститу, порушення функції відтворення і т. д.). Під час застосування Катозалу, на другий тиждень лактації, протягом п'яти днів спостерігається скорочення кількості хворих тварин у 2 рази та збільшення молочної продуктивності приблизно на 3,5 л на одну корову. Крім того, внаслідок застосування Катозалу скорочується кількість супутніх захворювань приблизно на 10%.