Значні відхилення у тривалості поросності у свиноматок (від 105-125 днів) істотно ускладнюють ритмічне ведення промислового свинарства, особливо формування груп маток для одержання ущільнених опоросів та груп одновікових поросят.
На промислових комплексах, згідно з існуючими технологіями, свинки, запліднені в одну дату, повинні пороситися протягом трьох днів. Фактично цей період часто триває 5-8 днів, що викликає різке порушення ритму всього виробничого циклу. Наприклад, за умови відлучення поросят у 26 днів одночасне відлучення повинні б проводити в 18-26-денному віці. В результаті доводиться проводити додаткове формування та створення нових груп тварин, що найчастіше зумовлює захворювання новонароджених.
Враховуючи це, у практиці промислового свинарства все більше застосовують різні методи синхронізації опоросів. Всі вони переслідують одну мету – викликання одночасних опоросів та отримання фізіологічно зрілого приплоду, що не потребує додаткового догляду. Методи синхронізації опоросів, що використовуються, виключають хірургічне втручання і вплив медикаментозних інтоксикацій (введення фосфору, свинцю, ртуті і т. д.).
У свинарстві в основному використовується гормональний метод синхронізації опоросів, що базується на тому, що в материнському організмі наприкінці вагітності міститься велика кількість естрогенів, які створюють певний тонус м'язів матки та сенсибілізують їх до речовин, зокрема окситотичних, які збуджують моторику матки.
Хороші результати викликання опоросів у свиноматок дає застосування СЖК, одноразове введення якої сприяє створенню в організмі фолікулінового фону.
Введення в цей період окситоцину або пітуїтрину сприяє викликанню опоросів та народженню фізіологічно зрілих поросят. Зазвичай СЖК вводять на 110-111 добу поросності по 1800-2000 од. на 100 кг живої ваги. Якщо через три доби опороси не наступають – вводять пітуїтрин чи окситоцин по 30-40 од. на 100 кг живої ваги.
Використовуючи СЖК, слід звертати особливу увагу на її якість, особливо співвідношення в ній ФСГ і ЛГ (3-4:1). Порушення цього співвідношення знижує ефективність дії СЖК.
Останнім часом для синхронізації опоросів широко використовують простагландини та їх аналоги, наприклад синтетичний препарат «Планат» англійської фірми ICI. Використовуючи їх, можна досягти купних опоросів у свиноматок у певний час та скоротити терміни їх проведення. Однак при цьому часто трапляються випадки отримання мертвонароджених поросят. Хороші результати синхронізації опоросів отримують при комбінованому використанні СЖК і простагландинів.
Проведені у Полтавському НДІ свинарства спостереження щодо викликання синхронних опоросів у свиноматок свідчать про можливість використання їх у практиці.
Отримані поросята за фізіологічною зрілістю до подальшого зростання та розвитку практично не відрізняються від своїх однолітків із звичайних послідів.