Для аналізу корму фахівці у господарствах відбирають середні його зразки та відправляють до лабораторії. При аналізі кормів велике значення має відбір середньої проби. За хімічним складом та властивостями середній зразок має бути по можливості точною копією всієї партії корму.
Партія корму - це будь-яка кількість однорідного корму, виготовлена за однією технологією, призначена до одночасної приймання або одночасного зберігання.
Разова проба – невелика кількість корму, відібране від партії за прийом для складання вихідного зразка.
Вихідний зразок – сукупність всіх разових проб від однієї партії корму, взятих із різних місць сховища, скирти тощо.
Середня проба або зразок - невелика кількість корму, відібране з вихідного зразка таким чином, щоб воно якомога повніше відображало хімічний склад і властивості всієї партії корму. З середньої проби беруть навішування корму визначення окремих його біохімічного складу та поживності.
Взяття середньої проби сіна.
Середню пробу сіна відбирають після закінчення заготівлі, але не раніше 30 діб після закладки в стоги, скирти, сараї, ангари.
Разові проби з непресованого сіна по 200-250 г з кожного місця відбирають вручну або пробовідбірником від партії масою до 25 тонн - 20 проб, і від наступних 5 тонн - 4 проби.
Від партії пресованого сіна до 15 тонн відбирають 3% тюків (не менше 5 тюків), масою 15-50 тонн - 1% тюків (не менше 15 тюків). Разові проби відбирають з кожного пакунка по одному пласту: з 1-го - поверхневий, з 2-го - наступний і т.д. Вихідний зразок має бути не менше 5 кг.
З вихідного зразка, розкладеного тонким шаром на рівній поверхні розміром 2х2 м, відбирають середню пробу з 10 різних місць по 100 г, яка загалом повинна становити не менше 1 кг. Після чого середню пробу обережно пакують у щільний папір або поліетиленовий мішок і з супровідною посилають до лабораторії.
Взяття середньої проби силосу та сінажу
Проби силосу та сінажу беруть через 4 тижні після закладки на зберігання після закінчення процесу консервування, але не пізніше ніж за 10 днів до початку згодовування.
З траншів проби корму відбирають на глибині не менше 2 м, при цьому для аналізу не включають 20 см верхній шар. Проби беруть вручну чи механічним пробовідбірником.
Спочатку відбирають 3 разові проби корму: першу - у центрі однієї з торцевих сторін з відривом 5 м від неї; другу - у траншеях з прямими стінами на відстані 0,5 м, а з похилими стінами - на відстані 1 м від однієї зі стін у середній частині по довжині траншеї; третю – у центрі траншеї. Маса кожної проби має бути близько 5 кг.
З вихідного зразка методом квадрата відбирають середню пробу масою щонайменше 2 кг. Середню пробу поміщають у поліетиленовий пакет або скляну тару із щільно притертою кришкою та додають 5 мл суміші хлороформу з толуолом у співвідношенні 1:1. Дозволяється зберігання середньої проби в холодильнику протягом 24 годин з моменту вступу до лабораторії.

Взяття середньої проби зерна
При зберіганні збіжжя на складах поверхню насипу поділяють на секції площею близько 100 м2; виїмку роблять у п'яти точках (в центрі та по кутах) на відстані 1 м від межі секції з верхнього (10-15 см), середнього та нижнього шарів. Маса виїмок зерна з кожної секції має становити 2 кг.
При масі виїмок більше 2 кг вихідний зразок висипають на стіл, розподіляють у вигляді квадрата і за допомогою двох дерев'яних планок тричі перемішують, потім по діагоналі ділять на чотири трикутники. З двох протилежних трикутників зерно збирають, а два, що залишилися, знову перемішують і ділять на трикутники. Так роблять доти, доки не залишиться 350-500 г зерна. Середню пробу поміщають у поліетиленовий мішок та з супровідною відправляють у лабораторію.
Взяття середніх проб комбікормів
При зберіганні розсипного комбікорму на складах поверхню насипу ділять на квадрати площею 4-5 м2, виїмки роблять із середини кожного квадрата. При висоті насипу до 0,75 м комбікорм беруть із верхнього та нижнього шарів, при висоті понад 0,75 м – з верхнього, середнього, нижнього.
При зберіганні комбікорму в мішках разові проби беруть щупом з верхньої і нижньої частин. Виїмки беруть із 5 % всіх мішків цієї партії, причому мішки повинні бути у різних місцях.
Загальна маса виїмок вихідного зразка розсипного, гранульованого та брикетованого комбікорму повинна становити не менше 4 кг. Середню пробу розсипного та гранульованого комбікорму із зразка виділяють як із зразка зерна.
Для середньої проби брикетованого комбікорму із зразка відбирають 6 брикетів. Один або два брикети з шести виділених раніше використовують для визначення їх щільності, а інші зберігають протягом місяця на випадок арбітражу.
Взяття середньої проби макухи та шротів
Виїмки макухи, шротів роблять при завантаженні та вивантаженні з розрахунку 250 г з 1 тонни продукції, але не менше 2,5 кг від партії. Якщо середню пробу беруть із транспортера, то потік макухи перетинають ковшем ємністю 0,5 кг через рівні проміжки часу не менше 10 разів. Якщо макуха (шрот) затарена в мішки, то виїмки беруть з кожного п'ятого мішка по 0,5 кг. З першого – зверху, з другого – у середині, з третього – знизу.
При зберіганні насипом її поверхню ділять на секції площею 1 м2. У кожній секції у шаховому порядку беруть проби з верхнього, середнього та нижнього шарів. Загальна маса виїмок має становити 1 кг із кожної тонни продукції.
З вихідного зразка методом квадрата відбирають середню пробу масою 350-500 г, яку поділяють на частини: одну залишають, іншу відправляють в лабораторію.
Взяття середньої проби рідких та водянистих залишків технічних виробництв (барда, пивна дробина, мезга, жом, кормова патока)
Від партії цих кормів разові виїмки беруть черпаком, з 10 крапок з різної глибини (після стікання більшості води - для пивної дробини, барди). Разові проби з'єднують у вихідний зразок масою 10 кг та відбирають середню пробу, яка має забезпечити одержання близько 150 г сухої речовини.
Такі корми можна консервувати у скляному посуді із щільною пробкою сумішшю хлороформу та толуолу; толуолу та ксилолу у співвідношенні 1:1; формаліном із розрахунку 15 мл на 1 кг корму. При визначенні цукру корм не можна консервувати формаліном. Середню пробу кормів вирушає до лабораторії з супровідною.