Електронне комп'ютерне спостереження за продуктивністю стада і окремих корів є звичайним явищем в ізраїльських молочних стадах і дозволяє зробити якісну і кількісну оцінку ефективності доїння, а також продуктивності залу.

Як приклад: визначення маститу, кетозу, ацидозу та інших порушень здоров’я на основі аналізу миттєвих данних від кожної корови про кількість жиру, білку, лактози в молоці, його кількості та електропровідності та аналізів патернів поведінки.

 

Eicker et al. (2000) припустили, що комп'ютеризовані дані залу можуть бути використані для моніторингу того, як ефективно дояри використовували обладнання в залі. Перевага ACR (автоматичного зняття доїльних апаратів) в порівнянні з ручним зняттям добре відома. Одним з порушень процедури доїння є самостійна зміна налаштувань ACR.

Історично, корів вважали видоєними, коли швидкість потоку молока знижувалася до 200 г/хв, і більшість ACR були встановлені на цьому рівні. Sagi 1978 і Rasmussen 1993 прийшли до висновку, що колектор можна від'єднати при швидкості потоку 400 г/хв, не надаючи негативного впливу на надої молока. Завдяки цьому час доїння також значно знижувався.

Між 1997 і 2002 роками Стюард разом в співпраці із різними асоціаціями продемонстрував ефект поступового підвищення параметрів автозйому з відповідними результатами..

Було проведено дослідження, щоб з'ясувати, чи може комп'ютерний моніторинг молочного стада допомогти в оцінці режиму доїння на окремих фермах, дати рекомендації про можливі недоліки і проконтролювати рекомендації щодо поліпшення процедури доїння, зокрема порушень переналаштування налаштувань ACR.

Матеріали та методи:


Дослідження проводилося на 30ти випадково обраних фермах з використанням доїльного «звіту про порушення» системи програмного забезпечення для управління Afimilk (SAE Afikim, Kibbutz Afikim, Israel) для моніторингу: 

  1. Неправильні зняття - старти або втручання дояра. 
  2. Тугодійні корови - доїння корів довше 8 хвилин. 
  3. Час низької молоковіддачі (низька молоковіддача була класифікована при потоці менше 1 кг/ хв).

Налаштування ACR за замовчуванням для лічильників молока Afikim в Ізраїлі становлять 0,48 кг молока/хв.

Всі ферми були перевірені протягом десяти днів поспіль до дослідження. Процедура доїння контролювалася візуально з акцентом на досвід і навички доярів. Ферми з екстремальними порушеннями доїння були проінструктовані про те, як оптимально підготувати вим'я і не скасовувати налаштування автоматичного зняття вручну.

В одному з обстежених стад дояри регулярно скасовували налаштування ACR, встановлені виробником за замовчуванням, це призводило до збільшення кількості неправильних знімань, що значно перевищували середні показники. Доярам було дано вказівку не заважати ACR і підключати кластер тільки в тому випадку, якщо вимірювач молока показав, що корова дала менше молока, ніж встановлений мінімальний відсоток молока на доїння конкретної корови (контролери доїння від AfiMilk автоматично прогнозують надій кожної корови). Результати були миттєвими і безпомилковими. 

Результати цього опитування показали великі відмінності в порушеннях доїння, при цьому велика кількість поголів'я мала змінені налаштування ACR. Результати цього польового дослідження в комерційних стадах підтверджують результати попередніх досліджень, що показують, що настройки ACR за замовчуванням можуть бути встановлені на рівні 0,48 кг молока/хв без шкідливих впливів на надої, здоров'я вимені і якість молока. Комп'ютерне виявлення порушень доїння в одному з стад показало, що було можливо поліпшити продуктивність залу і інші недоліки, викликані перевизначенням налаштувань ACR. Комп'ютеризований моніторинг в доїльному залі забезпечує базу даних для швидкого і ефективного виявлення порушень в доїнні. Ця база даних може бути використана для виправлення причин цих явищ і моніторингу результатів.

Резюме:

Навіть якщо в вашому господарстві немає повноцінної системи контролю параметрів доїння, та інтелектуального розпізнання проблем із доїнням, такої як пропонує компанія AfiMilk свої користувачам, ви всеодно можете взяти ситуацію під контроль.
Наша сервісна служба виконує інструментальне тестування процедури доїння, та надає консультативну підтримку в обранні режимів доїння: параметрів вакууму/стимуляції та автозйому.
Всі роботи проводяться лише в тісній співпраці із вашими спеціалістами, під протокол, який допомагає бачити динаміку змін протягом всього періоду введення нових налаштувань.

Проведення статичної діагностики технічного стану обладнання.

Приклад звіту по конкретній корові із аналізом проблематики