В основі системи профілактичних заходів має лежати дотримання зоогігієнічних нормативів утримання та повноцінне годування тварин. У комплексі профілактичних заходів щодо боротьби з хворобами дихальної системи передбачають заходи, спрямовані на підвищення природної резистентності організму та імунологічної стійкості (рекомендується вводити хворим тваринам гамма-глобуліни, бета-глобуліни, імуноглобуліни та неспецифічні поліглобуліни. терапевтичних дозах.Неодмінною умовою профілактики є періодичні ветеринарні обстеження тварин.