Перелік усіх досліджень

Біохімічні дослідження сироватки крові*

Загальний білок, г/л 35,00
Альбумін, г/л 35,00
Глобуліни, г/л 30,00
Глюкоза, ммоль/л 40,00
Сечовина, ммоль/л 35,00
Сечова кислота, ммоль/л 35,00
Креатинін, ммоль/л 35,00
Загальні ліпіди, ммоль/л 36,00
Загальний холестерин, мкмоль/л 60,00
Тригліцеридів, ммоль/л 60,00
Загальний кальцій, ммоль/л – фотометричним методом (з арсеназом III) 35,00
Неорганічний фосфор, ммоль/л – молібдатним методом (без депротеїнування) 40,00
Загальний білірубін, мкмоль/л 40,00
Аланінамінотрансфераза, МоД/л 40,00
Аспартатамінотрансфераза, МоД/л 40,00
Гама-глутамілтранспептидаза, мккат/л 30,00
Лужна фосфатаза, нмоль/сек.л 40,00
Неорганічні елементи: Sr, Br, Se, Pb, Zn, Cu, Ni, Fe, Сo, Mn, Cr, Са, Рн (13 елементів)
 
Дослідження 1 (одного) елементу
1990,00
 
155,00
Кислотна ємкість, мг% 60,00
Вітамін А, мкмоль/л 60,00
Вітамін Е, мг/л 120,00
Каротин 60,00

 

Калій (K) – турбідиметричним методом без депротеїнування 50,00
Магній (Mg) - фотометричним методом (з ксилідиловим синім) 50,00
Залізо (Fe) – ферозиновим методом 50,00
Примітка.*Біохімічні дослідження сироватки (плазми) крові проводяться не менш ніж у 5 пробах крові від тварин однієї статево-фізіологічної групи

Біохімічне дослідження сечовини в молоці

100,00
Дослідження якості молока 180,00

Серологічні дослідження сироватки крові

Серологічне дослідження на наявність антитіл до збудника лейкозу 50,00
Серологічне дослідження на наявність антитіл до вірусу ІРТ у ІФА 130,00
Серологічне дослідження на наявність антитіл до вірусу ВД у ІФА 130,00
Серологічне дослідження на наявність антитіл до вірусу ПГ-3 у ІФА 150,00
Серологічне дослідження на наявність антитіл до збуднику хламідіозу у ІФА 190,00
Серологічне дослідження на наявність антитіл до збуднику лептоспірозу 180,00
Серологічне дослідження на наявність антитіл до збуднику РС інфекції 150,00
Серологічне дослідження на наявність антитіл до збудника блютангу 150,00
Серологічне дослідження на наявність антитіл до збудника мікоплазмозу (M.bovis) 300,00
Серологічне дослідження на наявність антитіл до збудника ротовірусної інфекції 380,00
Серологічне дослідження на наявність антитіл до збудника коронавірусної інфекції 380,00
Серологічне дослідження на наявність антитіл до збудника бруцельозу 400,00
Молекулярно-біологічні дослідження у полімеразній ланцюговій реакції (ПЛР)
Молекулярно-біологічні дослідження на хламідіоз 520,00
Молекулярно-біологічні дослідження на мікоплазмоз 530,00
Молекулярно-біологічні дослідження на криптоспоридіоз 500,00
Молекулярно-біологічні дослідження на ІРТ 580,00
Молекулярно-біологічні дослідження на лейкоз ВРХ 500,00
Молекулярно-біологічні дослідження на клостридіоз 500,00
Молекулярно-біологічні дослідження на сальмонельоз 570,00
Молекулярно-біологічні дослідження на лістеріоз 570,00
Молекулярно-біологічні дослідження на кампілобактеріоз 570,00
Молекулярно-біологічні дослідження на бруцельоз 520,00
Молекулярно-біологічні дослідження на лептоспіроз 500,00
Молекулярно-біологічні дослідження на ВД 580,00
Молекулярно-біологічні дослідження на ротавірусну інфекцію 580,00

Інші

Дослідження на наявність антигену збудника коронавірусної інфекції 410,00
Дослідження на наявність антигену збудника ротавірусної інфекції 410,00
Дослідження на наявність антигену збудника криптоспоридіозу  Cryptosporidium parvum 410,00
Дослідження на наявність антигену E.Coli K99(F5) 410,00
Гельмінтологічне дослідження 200,00


 

Дослідження якості кормів

Концентровані корми  
Суха речовина, сирий жир, сирий протеїн, сира клітковина, крохмаль, сира зола, БЕР, кальцій, фосфор; амінокислотний склад (для макух та шротів) 840,00
Активність уреази 50,00
Грубі та соковиті корми  
Суха речовина, сирий жир, сирий протеїн, крохмаль, сира зола, сира клітковина, КДК, НДК, БЕР, кальцій, фосфор, магній, лігнін (розрахунок обмінної енергії (кормових одиниць, на вимогу) 840,00
Визначення рН, масової частки органічних кислот (молочної, оцтової, масляної) силосу та сінажу 250,00
Мікологічні дослідження 500,00


 
 

Бактеріологічні дослідження

Первинне виділення мікроорганізмів 180 грн
Колібактеріоз 340 грн
Анаеробні інфекції (виділення ,ідентифікація) 800 грн
Кампілобактеріоз 360 грн
Пастерельоз 340 грн
Псевдомоноз 660 грн
Коринебактерії 320 грн
Диплококові (пневмококові) захворювання 560 грн
Дослідження молока на кМАФАнМ 300 грн
Ідентифікація Salmonella spp.-полівалентною сироваткою 170 грн
Сальмонельоз 340 грн
Виділення  Сlostridium perfringens 400 грн
Дослідження посліду (фекалій) на сальмонельоз,згідно з ISO 6579:2002 /Amd 1:2007(Е) 180 грн
Лістеріоз 540 грн
Стафілококози 320 грн
Стрептококози 348 грн
Чутливість культур до антибіотиків 180 грн
Бак.дослідження сперми (МАФАнМ,колі-титр,синьогнійна паличка,анаеробна мікрофлора,гриби) 400 грн
Контроль якості дезінфекції об`єктів, що підлягають ветсан.контролю:
Загальне мікробне число 180 грн
Анаероби 320 грн
Стафілококк
1 змив 200 грн
10 змивів 800 грн
15 змивів 1186 грн
20 змивів 1508 грн
30 змивів 2260 грн
40 змивів 3000 грн
60 змивів 4600 грн
Контроль якості дезінфекції об`єктів, що підлягають вет-са. контролю на колі-титр
1 зразок 130 грн
10 зразків 512 грн
15 зразків 710 грн
20 зразків 940 грн
25 зразків 1140 грн
30 зразків 1320 грн
40 зразків 1600 грн
60 зразків 2200 грн

 

Контроль якості дезінфекції об`єктів, що підлягають вет-са. контролю на колі-титр
1 зразок 130 грн
10 зразків 512 грн
15 зразків 710 грн
20 зразків 940 грн
25 зразків 1140 грн
30 зразків 1320 грн
40 зразків 1600 грн
60 зразків 2200 грн
Контроль якості дезінфекції об`єктів, що підлягають вет-сан.контролю  на  сальмонелли
1 зразок 130 грн
10 зразків 512 грн
15 зразків 710 грн
20 зразків 940 грн
25 зразків 1140 грн
30 зразків 1320 грн
40 зразків 1600 грн
60 зразків 2200 грн
Контроль якості дезінфекції об`єктів,що підлягають вет-сан.контролю  на  протей
1 зразок 540 грн
10 зразків 920 грн
15 зразків 980 грн
20 зразків 1120 грн
30 зразків 1460 грн
40 зразків 1780 грн
60 зразків 2420 грн
Контроль якості дезінфекції об`єктів, що підлягають вет-сан.контролю  на  кількість пліснявих грибів
1 зразок 180 грн
10 зразків 360 грн
15 зразків 450 грн
20 зразків 540 грн
30 зразків 730 грн
40 зразків 920 грн
60 зразків 1300 грн
Контроль повітря об`єктів, що підлягають вет-сан.нагляду на кількість пліснявих грибів 180 грн
Контроль повітря об`єктів, що підлягають вет-сан.контролю на кМАФАнМ 180 грн
Пробопідготовка до проведення дослідження з контролю якості дезінфекції об`єктів 100 грн

 

Бак. дослідження кормів, кормових добавок  та преміксів
Загальна кількість мікроорганізмів 160 грн 980 грн
Ентеропатогенна кишкова паличка 170 грн
Токсиноутворюючі анаероби 340 грн
Протей у кормах для тварин 170 грн
Дріжджі та плісняві гриби у кормах для тварин 140 грн
Бактеріологічні дослідження води для тварин:
Виявлення та підрахунок коліформних бактерій, термотривких коліформних бактерій та передбачуваної кількості кишкової палички (Е.Cоli)
240 грн