У сучасних ринкових умовах виробництва молока, де господарствам все складніше і складніше утриматися на плаву, від керівників та технологів потрібно вміння швидко реагувати на зміни, передбачати ситуацію та адаптуватися і головне це – засвоїти принцип повного контролю та управління за всіма стадіями виробництва молока, що включає:

  • вміння швидко аналізувати ситуацію,
  • правильно поставити економічні цілі та завдання,
  • вміння застосувати знання та технології в умовах свого господарства,
  • чіткий контроль та фіксація отриманих результатів,
  • формулювання висновків, їх аналіз, та прийняття рішень щодо подальшої стратегії зростання та розвитку в сучасних умовах.

Перше з чого починається контроль та управління в системі годування стада – це знання фізіології та фактичної потреби тварин, точний розрахунок раціону, оцінка складу та поживності кормів на підставі аналізу. Керівник і технолог повинні постійно організовувати та контролювати технологічний процес, основою якого є розподіл стада на технологічні групи, своєчасне їх формування та забезпечення їхньою відповідною годівлею. Групи годівлі за фізіологічним станом та фазою лактації, а також напрями змін складу раціону представлені в таблиці.

Група годування (фазі лактації) Склад раціону Критерій зарахування до групи
Новотельні ↑ Структура (трав'яний або люцерновий силос, різання)
↓ Крохмаль (кукурудзяний силос, зернові)
↑ Енергія (глюкопластичні сполуки, напр. пропіонат натрію, «енергоносії», захищені від розпаду в рубці)
День лактації, статус обміну речовин, стійкість, період до першого запліднення
Фаза найвищої продуктивності ↑ Енергія, крохмаль (кукурудзяний силос, зернові)
↓ Об'ємні корми в структурі раціону
Висока продуктивність, оптимальна чи помірна вгодованість
«Стародійні» корови (кінець лактації) ↓ Енергія, крохмаль (кукурудзяний силос, зернові)
↓ Молокогонні
↑ Високоякісний премікс
Знижувальна продуктивність, гарна вгодованість
Сухостійкі ↓ Енергія, трав'яний силос
↓ Протеїн, трав'яний сінаж, концентрати
Термін стельності, вгодованість
Підготовча ↑ Енергія, крохмаль, корми для початку лактації
↑ Захист печінки
Термін стельності, вгодованість