Нині у молочному скотарстві використовують чотири основних типи доїльних залів: «тандем», «ялинка», «паралель», «карусель». Доїльні зали зазвичай застосовують для доїння корів при безприв'язному утриманні тварин. Вибір того чи іншого доїльного залу визначається кількістю поголів'я, що обслуговується, продуктивністю доїльної установки, наявністю приміщень і т.д. Як правило, всі сучасні доїльні установки, які застосовуються в залах, виконують заключні операції автоматично. Тому оператор машинного доїння виконує лише підготовчі операції та консервацію сосків вимені після доїння.
Для доїння в залах корів із приміщень переміщають на переддоїльний майданчик (накопичувач) з якого за допомогою підгонщика тварини подаються до верстатів для доїння.
У доїльному залі типу «тандем» розташовуються зазвичай чотири індивідуальні верстати з кожного боку траншеї. В інших типах доїльних залів використовують групові верстати.
Послідовність технологічних операцій під час роботи на доїльної установки типу «тандем». Тварин, що знаходяться на переддоїльному майданчику, направляють в індивідуальні верстати, обладнані двома вхідними хвіртками. Пристрій розпізнавання, розміщений на вході в хвіртку, ідентифікує тварину транспондером і передає інформацію на блок управління, який подає сигнал на систему відкриття дверей верстата, і тварина входить в нього на доїння. Після входу тварини в доїльний верстат його дверцята зачиняються. Оператор машинного доїння підходить тварині, оглядає її, обмиває вим'я теплою водою або робочим розчином, серветкою разового користування забезпечує сушіння вимені, вручну здає перші цівки молока в спеціальний посуд і візуально визначає наявність маститу. Якщо корова здорова її доять у молокопровід. Хворих тварин або віднесених до таких доять у цебро. Для доїння оператор надягає доїльні склянки на соски вимені корови. Потім усі операції виконує з наступними тваринами. Після автоматичного відключення першого апарату оператор обробляє вим'я вже видоєної тварини і випускає її з верстата. У верстат, що звільнився, дояр впускає наступну тварину і виконує підготовчі операції. Видоїті тварини по скотопрогону через систему розколів повертаються в приміщення для годування та відпочинку.
Доїння на установці тину «ялинка». Корів із переддоїльного майданчика направляють через вхідну хвіртку доїльного залу у вільний груповий верстат. Кожна тварина ідентифікується та займає своє місце у груповому верстаті. Після заповнення верстата тваринами та закриття хвіртки оператор машинного доїння послідовно для 4 корів виконує підготовчі операції: огляд та обмивання вимені теплою водою, сушіння вимені, здавання перших струмків молока у спеціальний посуд. Здійснює візуальний контроль на мастит. Потім повертається до першої корови, підключає доїльний апарат та надягає доїльні склянки на соски вимені. Цю операцію виконує з 2, 3 і 4 коровою. Після цього оператор виконує аналогічні операції з коровами на іншому верстаті. Вимкнення та зняття доїльних апаратів відбувається автоматично. Оператор оглядає видоєних корів і обробляє їхнє вим'я. Після чого з пульта управління, розташованого в траншеї, забезпечує їх випуск.
Робота оператора на установках типу "паралель" аналогічна. Відмінності полягають у підключенні доїльного апарату не збоку, а позаду тварини, а також у швидкому випуску корів із верстата.
Найбільш високопродуктивними є доїльні зали "карусель". Залежно від продуктивності обслуговують два-чотири оператори. Оператори машинного доїння обслуговують корів ззаду, послідовно виконують такі операції: обмивають і сушать вим'я тварини, здають перші струмки молока в спеціальний посуд і надягають доїльні апарати на соски вимені, після доїння проводять обробку вимені. У тій же послідовності обслуговують корів, що знову подаються платформою. Машинне доїння корів забезпечують доїльні апарати, обладнані автонаймачами. Після закінчення доїння корова виходить із верстата і по розколу прямує з доїльного залу до приміщення для відпочинку та годівлі.
Отримане від здорових тварин молоко на всіх доїльних установках молокопроводом надходить у молокоприймач, з якого молочним насосом воно виводиться з вакуумної системи і через фільтр подається напірним трубопроводом в ємність для охолодження і короткочасного зберігання. Після доїння промивають доїльно-молочне обладнання автоматично.