У комплексі профілактичних заходів чільне місце має відводитися заходам – які підвищують імунний статус організму тварин (дотримання загальних ветеринарно-санітарних правил, забезпечення нормальних умов утримання та годівлі тварин тощо). При встановленні діагнозу хворих та підозрілих щодо захворювання тварин ізолюють та лікують. Решту – вакцинують. Виробляють дезинфекцію. Обмеження знімають через 14 днів після останнього випадку відмінка, одужання або вимушеного забою.

21 день Вакцинація проти цирковірусу та атрофічний риніт, пастерели пневмонії,
пневмонії, спричиненої Actinobacillus pleuropneumoniae,
гемофілозний полісерозит свиней та Mycoplasma hyopneumoniae.
   Про-Вак Циркомайстер
   Рес-Вак
Циркомайстер
у дозі 1 мл внутрішньом'язово в 2 см від вуха
Рес-Вак
У дозі 1,5 мл внутрішньом'язово за 2 см від протилежного вуха
   Обидві вакцини колоти одночасно
   Вакцини не змішувати!
   Ревакцинація через 2-3 тижні