Для гіпотонії та атонії рубця характерно зменшення кількості скорочень (гіпотонія) та повна відсутність скорочень (атонія) рубця.
Етіологія. Причинами первинної гіпотонії та атонії шлунка є порушення годівлі: різкий перехід від соковитих до грубих кормів, швидке введення до раціону великих кількостей барди, жому, концентратів. Вторинна гіпотонія та атонія виникають при ацидозі та рубцевому алкалозі, зміщенні рубця, засміченні книжки та багатьох інших захворюваннях.
Патогенез. Уповільнення або припинення перемішування та просування тимусу в рубці, сітці, книжці та відсутність жуйки. В результаті виникає загнивання кормової маси з утворенням великої кількості аміаку, підвищення рН у лужний бік, пригнічення активності корисної мікрофлори, інтоксикація організму.
Симптоми. Жуйка та апетит відсутні або знаходяться на низькому рівні. Кал рідкий. Зниження продуктивності. Підвищення температури немає. У разі вторинної гіпотонії та атонії присутні ознаки основного захворювання.
Діагноз ставиться на підставі симптомів та результатів клінічного обстеження.