Емфізема легень (Emphysema pulmonum) – захворювання тварин, що характеризується патологічним розширенням та збільшенням обсягу альвеол або скупченням повітря у міжальвеолярній сполучній тканині.
Патогенез: Емфізему легень можна розділити на дві категорії: альвеолярні та інтерстиціальні. При альвеолярній емфіземі альвеоли розтягуються надмірним тиском повітря і часто розриваються. При інтерстиціальній емфіземі повітря накопичується в субплевральній, інтерстиціальній та інтралобулярній ділянці легень, що викликає закупорку дихальних. Це викликає дисбаланс дихальних шляхів, коли обсяг повітря, що надходить, перевищує обсяг повітря, що виходить з легенів. (Ушкодження «зворотного клапана», в якому повітря все ще може увійти в альвеоли при вдиханні, але не може вільно вийти.)
Клінічні ознаки: Оскільки емфізема великої рогатої худоби, як правило, є вторинним захворюванням, клінічні ознаки основної хвороби. Більшість захворювань легень у великої рогатої худоби мають схожі клінічні ознаки. Тварина в депресії, млява, може мати виділення з носа та задишку. Для інтерстиціальної емфіземи характерний, гострий і швидкий перебіг. Погіршується стан тварини, розвивається асфіксія. Спостерігається задишка, ціаноз слизових оболонок та серцево-судинна недостатність. При аускультації в легенях дрібнопухирчасті хрипи та крепітація.
Діагноз: Гостра емфізема легень часто діагностується ураженнями легень під час розтину. Емфізема великої рогатої худоби, як правило, інтерстиційна та вторинна. Найбільш поширеними первинними причинами емфіземи великої рогатої худоби є інфекційно-запальні захворювання. Аускультація показує зниження інтенсивності дихання. При видиху можуть бути звуки, що хриплять. Характеристики грудної перкусії при емфіземі на вдиху включають звуки, які мають тривалу подачу, гучна інтенсивність з невеликою еластичність.