Наявність грибкової інфекції та мікотоксинів у кормах веде до зниження продуктивності, захворювання і навіть загибелі тварин. Особливо чутлива до мікотоксинів птах. Цим визначається важливість мікологічних досліджень..

Мікологічні дослідження це комплекс діагностичних методів, які використовуються для визначення:

  • ступеня контамінації грубих, концентрованих та комбінованих кормів;
  • видового складу мікобіоти;
  • ролі мікроскопічних грибів у виникненні хронічних токсикозів у тварин за умови згодовування кормів, контамінованих токсигенними або патогенними сапрофітними мікроміцетами;
  • діагностування мікозів (ураження шкіри та слизових оболонок);
  • відпрацювання схем профілактики аліментарних отруєнь, викликаних пліснявими грибами та їх токсинами.